Hærverk langs fylkesvegane

Mange brøytestikker langs fylkesvegar i Innlandet er køyrt ned. Innlandet fylkeskommune oppmodar trafikantane til å la brøytestikkene stå i fred.

Hærverk: I enkelte område er omfanget av nedkøyrte brøytestikker såpass stort at Innlandet fylkeskommune vurderer å melde trafikantar for hærverk.   Foto: Innlandet fylkeskommune

Nyheiter

Brøytestikkene er viktig for trafikktryggleiken.