Desse fylkesvegane skal utbetrast

Fylkesvegen frå Søre Ulsand i Vågå til Lom grense skal utbetrast og rassikrast for 18 millionar kroner. Denne strekninga er ei av fleire som dei neste åra skal oppgraderast og utbetrast i Ottadalen.
Nyheiter

Innlandet fylkesting vedtok i oktober handlingsprogram for fylkesvegar 2022 – 2025.