Tilskot frå fjellkassa til fellesdriftene i Lom

Lom fjellstyre har løyvd driftstilskot til Storådalen beitelag og Veodalen beitelag.

Veodalen: I fjor vart det sleppt 106 storfe i dalen.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

For 2021 har det vore avsett 50.000 kroner til driftstilskot for fellesdriftene frå fjellkassa til Lom fjellstyre.