Krev at bussplassen på Klones blir attendeført til jordbruk

Vågå kommune ser alvorleg på at bussplassen ved Klones ikkje er attendeført til jordbruk og vurderer å utstede brotsgebyr. Klones AS får tre vekers frist til å koma med ei uttale i saka.

Busslomme: Vågå kommune trugar med brotsgebyr om ikkje bussplassen på Klones blir attendeført til jordbruk. Klones AS får tre vekers frist til å koma med ei uttale i saka.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

I samband med utbygging av Vågåmo skule leigde Vågå kommune Klones for skuledrift ein periode frå 2009.