Sjå kven som har kjøpt og seld eigedom

Eigedom som har skifta eigar i Vågå, Lom og Skjåk dei siste vekene i 2021.
Nyheiter