Folketalsutviklinga i 3. kvartal 2021:

Pluss i Lom, minus i Skjåk og Vågå

Alt i alt gjekk folketalet i Ottadalen ned med 19 personar i 3. kvartal 2021.

Pluss: Folketalet i Lom auka med 1 person i 3. kvartal 2021. Utviklinga i Skjåk og Vågå gjekk motsett veg.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Folketalsutviklinga i 3. kvartal 2021 fortel om ei deprimerande utvikling i Ottadalen.