Tessand grendalag utfordrar kommunen om grendahuset: – Huset står og forfell

– Grendehuset på Tessand står tomt store delar av året og forfell. Det er kanskje ei betre løysing å selje huset.

Grendahus: Tessand grendalag disponerer den tidlegare barnehagen og skulen som grendahus. Styret i Tessand Grendalag og andre innbyggjarar i grenda er uroa over at det kommunale bygget, står ubrukt og forfell. Nå vil ordførar Harald Sve Bjørndal invitere tessandingane til eit møte for å koma med idear for korleis ein skal få til meir aktivitet i huset.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det seier Emil Damstuen, leiar i Tessand grendalag.