Nei til Nynorskprosjekt i Ottadalen

Vågå kommunestyre takkar nei til å bidra i finansiering av ei treårig prosjektstilling knytt til Lom folkebibliotek.

Nynorskprosjekt: Vågå seier nei til Nynorskprosjekt i Ottadalen knytt til Lom folkebibliotek.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Etter at planane for Diktarhus i Lom vart skrinlagde i 2019, har desse vorte erstatta med ideen om ei prosjektstilling knytt til Lom folkebibliotek.