Desse fekk støtte frå Kulturminnefondet i Ottadalen i 2021

Aldri før har Kulturminnefondet motteke så mange søknader på eitt år. Ved årets slutt endte ein på totalt 2.112 søknader.  

Restaurering: Vetl-Harsheim skal etter fleire tiår bli bustadhus att.  Foto: Helene Flåten

Nyheiter

I Innlandet var det i 2021 ein auke på 30 prosent samanlikna med 2020. Dette førte til at Kulturminnefondet gav støtte til heile 35 prosent fleire prosjekt enn året før.