E mena det ha snoga att, e

Før og etter jul på Sota.

Sota Svein Kvitingen (1856-1939)   Foto: NAS/Skjåk historielag

Nyheiter

Det er i 1916 eller -17. Den utlange vinteren har starta, og Svein Kvitingen er einsleg på Sota. Det er elvelydt og forunderleg stille på stulen og i fjellet. Nettene lengjest, grøvene skråmar og svellflyg, elva svanar ned og islegg seg. Tverråa ljomar tungt under kjøvingane - og det stinnest til med snø-yrer.