Tre vil bli undervisningsinspektør

To kvinner og ein mann har søkt stillinga.

Loar skule: Lom kommune har fått tre søkjarar til stillinga som undervisningsinspektør ved Loar skule.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Lom kommune har fått tre søkjarar til stillinga som undervisningsinspektør ved Loar skule.