Trompetist Lasse Tronstad:

Frå Oman til Bøverdalen

Ein svært triveleg kveld på Kvaale gard må ta på seg litt av «skulda» for at trompetist Lasse Tronstad valde å busetja seg i Bøverdalen.

Trivst: – Vi trivst svært godt og kjenner oss sikre på at Lom og Bøverdalen er det rette for oss, seier Lasse Tronstad.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Akkurat den historia kjem vi attende til.