Opnar for 50 meter gjerde i hyttefelt på Lemonsjøen

Forvirring for kva reglar som gjeld for gjerde rundt hytter, gjer at det nå blir det opna for 50 meter gjerde i hyttefelt på Lemonsjøen.

Gjerde: Vågå formannskap har godkjent ei mindre endring av gjerdeføresegnene i tre reguleringsplanar for hyttefelt på Lemonsjøen. Det blir opna for inntil 50 løpemeter gjerde rundt hytter.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Statskog og Vågå fjellstyre har i samarbeid utarbeidd nye retningsliner for oppføring av gjerde rundt fritidsbustader i Langmorkje statsallmenning.