Sjå kven som har kjøpt og seld eigedom den siste månaden

Eigedom som har skifta eigar i Vågå, Lom og Skjåk den siste månaden.
Nyheiter