– Det store målet er å koma heim att til Lom

Raul Taylor budde og arbeidde i Lom frå 2015 til 2019. På grunn av arbeidssituasjonen såg han seg nøydd til å forlate bygda han var så glad i – men nå gjer han alt han kan for å koma heim att.

Geiranger: Raul Taylor trivst i Geiranger, men det store målet er likevel å koma «heim att» til Lom, som han uttrykkjer det.   Foto: Privat

Nyheiter

– Eg seier «heim att», eg. Det mektige naturlandskapet i Lom og Gudbrandsdalen ser eg på som området eg høyrer til, seier Raul.