Lom løyver pengar til «jervprosjektet»

Formannskapet i Lom vedtok onsdag å løyve 200.000 kroner til prosjektet «Berekraftig sameksistens med sau og jerv i utmarka».

Håpefull: – Kanskje kan dette prosjektet løyse ut positivitet vidare oppover i systemet, uttrykte ein håpefull Bjarne Eiolf Holø.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Problemstillinga er at talet på jerv er mykje høgare enn bestandmålet på 39 årlege kull – og at tap til rovdyr berre aukar.