Brannvesen med tunnelberedskap får branntepper: – Vi kunne gjerne tatt imot

Statens vegvesen gjev bort branntepper til brannvesen med tunnelberedskap. Brannvesena i Ottadalen som har Byrbergtunnelen og delar av Oppljostunnelen på riksveg 15 har ikkje fått.

Brannn i tunnel: Branntepper er effektivt ved slukking av bilbranner.   Foto: Gøran Sofienlund / Statens vegvesen

Nyheiter

Med branntepper kan bilbrannar i tunnelar blir raskt sløkt.