Det vil koste «flesk» å tjærebre Lomskyrkja: – Vi må få kommunen med på laget

Lom kyrkjelege råd trudde det ville koste om lag 1.000.000 kroner å tjærebre Lomskyrkja. Der tok dei feil: Det blir over dobbelt så dyrt.

Kostbart: Å tjærebre Lomskyrkja vil koste svært mykje meir enn det Lom kyrkjelege råd hadde rekna med.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det kjem fram i eit brev Lom kyrkjelege råd har sendt til Lom kommune.