Støttar Nasjonalparkriket reiseliv med 300.000 kroner i året

– Med sine seks tilsette er Nasjonalparkriket reiseliv ein god ressurs for reiselivet i Vågå.

Ressurs: Vågå formannskap støttar kommunedirektøren sitt syn på at Nasjonalparkriket reiseliv er ein god ressurs for reiselivet i Vågå, og har løyvd ei treårig driftsstøtte med 300.000 kroner i året.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Vågå reiselivslag og Nasjonalparkriket reiseliv har søkt Vågå kommune om økonomisk stønad for driftsåra 2022-2024 for destinasjonsselskapet.