Ber om å få auke bomavgiftene for Sotvegen

– Bakgrunnen er at Sotvegen har eit stort etterslep på vedlikehald. Vegen treng sårt ei større oppgradering.

Bomavgifter: Det vil truleg bli dyrare å køyre Sotvegen  Foto: Arkiv

Nyheiter

Interimstyret for Sotvegen har søkt Skjåk kommune om å få auke satsane for bruk av Sotvegen.