Lom vil ha fart på nærings- og tilflyttingsarbeidet

Administrasjonssjefen legg fram fleire forslag til løysingar.

Lom: Korleis få fleire arbeidsplassar, korleis få fleire til å busetja seg i Lom - og korleis skal kommunen gå fram for å få fleire ledige bustader? Dette er spørsmål formannskapet skal diskutere neste onsdag.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

I kommunestyremøtet i slutten av september vart det lagt fram ein interpellasjon frå Lom Ap. Partiet foreslo at det skulle opprettast ei prosjektstilling ved næringskontoret, for å mellom anna kunne skape fleire arbeidplassar.