Illsint senterungdom: – Innlandet Arbeiderparti pissar på folkemeininga

Senterpartiet bør vurdere å bryte samarbeidet i Innlandet, meiner Senterungdommen.

Senterungdom: Marit A. Kvam og Erik Lillebakken frå høvesvis Oppland og Hedmark Senterungdom er illsinte på Innlandet Ap for at dei ikkje vil gjennomføre ei folkeavstemning om oppløysing av Innlandet.  Foto: Privat foto

Nyheiter

Den nye regjeringa har opna for at dei samanslegne fylka kan løysast opp att.