Barnehagen treng plass til arbeids- og møterom

Utfordring med arbeids- og møterom gjer at Søre Grindstugu barnehage skal disponere fyrste etasje i tømmerhuset som står på området til barnehagen.

Tømmerhuset: Søre Grindstugu barnehage får disponere fyrste etasje i tømmerhuset til arbeids- og møterom.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Kommunedirektøren skriv i tekstdelen til budsjett og økonomiplan at det i mange år har vore ei utfordring med tilstrekkeleg arbeids- og møteromfasilitetar for Søre Grindstugu barnehage.