På vandring i Presthaugen

Lom heimbygdslag ynskjer å ha ei hand på rattet når det gjeld vidareutviklinga av Presthaugen og kva som skal foregå der. Tysdag kom formannskapet på besøk.

På vandring: Lom heimbygdslag, representert ved Anne Sulheim og Gaute Helland, tok med seg formannskapet på ei lita vandring i Presthaugen sist tysdag. Politikarane på dette bildet: Kjell Brandsar (Lomslista), Sigrun Garmo (Ap), Marit Sletten (Sp) og ordførar Bjarne Eiolf Holø.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det var i eit kommunestyremøte i starten av oktober at Lom heimbygdslag kom med ynskje om at Presthaugen i tydelegare grad skal bli synleg i budsjetta i Lom kommune.