Lokalbanken etterlyser unge talent

Få har søkt bankens talentstipend i år.

Fleire: Banken vil gjerne ha fleire unge til å søke talentstipend.  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

Dei siste åra har Sparebank1 Lom og Skjåk utlyst talentstipend. Mange har søkt, og fått gode kroner til å kunne vidareutvikle talentet sitt.