Arbeidet med slakteritomta i gang - byggjestart til våren

Opparbeidinga av slakteritomta på Sandbumoen er i full gang. Tomta skal vere ferdig til jul og bygginga av Gudbrandsdal Slakteri startar til våren.

30 mål tomt: Prosjektleiar Rune Knutrud og dagleg leiar Egil Rolstad i maskinentreprenørfirmaet Erling Rolstad AS på tomta til Gudbrandsdal Slakteri AS.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Tomta til det nye slakteriet på Sandbumoen er ei av tre tomter som nå Sel kommune er i gang med å opparbeide.