Stillingssleppet 2022: Nå skal også lærlingar «sleppast»

Stillingssleppet 2022 blir den 10. februar.

Lansering: Vibek Bruun De Nergaard (frå venstre), HHI. Opplæringskontoret for Handel, Håndverk, og Industri AS, Ingvill Høgvoll, Opplæringskontoret for flere fag, Bjørg Aaseng Vole, Opplæringskontoret Brimi-Kjøken, Lærlingkontoret Gudbrandsdalen, Arne Mæhlum, markedskoordinator i NAV, Christoffer Biong, Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Trygve Groven Vaal, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening, Ingrid Vorkin, Nord-Gudbrandsdal vgs., Bård Atle Fuglum, Karriere Oppland og Steinar Tolf Jacobsen, næringskonsulent Dovre kommune lanserte onsdag Stillingssleppet 2022.  Foto: Regionkontoret

Nyheiter

Nytt av året er at sleppet blir sett i samanheng med Arbeidslivsdag og jobbmesse. I tillegg blir «Lærlingsleppet» lansert. Dette blir ei fellesutlysing for ledige lærlingeplassar i regionen.