I framtida vil dei eldre bu heime lengst mogleg

... og aller helst vil dei greie seg sjølve.

Lom helseheim: Delar av eksisterande areal på Lom helseheim kan truleg rehabiliterast og nyttast som omsorgshyblar.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Lom kommune får stadig fleire eldre innbyggjarar - og stadig færre i yrkesaktiv alder. Samstundes lever dei fleste av oss lenger.