Tre nytilsettingar i Lom kommune

Byggesaksbehandlar/GIS-konsulent, tenesteleiar for kommunal eigedom og tenesteleiar VAR vart nyleg tilsett i Lom kommune.

Nytilsettingar: Lom kommune har fått på plass tilsette i tre viktige stillingar.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Byggesaksbehandlar/GIS-konsulent er ein del av felleskontoret for plan, byggesak og miljø i Lom og Skjåk.