Endeleg blir det Dølakappleik att

Vågå spel- og dansarlag ber på seg spel-, song og danseglade til Dølakappleik laurdag 13. november.

Kappleik: Endeleg blir det kappleik att. Her eit bilde av Vågå juniorspelemannslag frå opninga av Landskappleiken i 2019.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det skulle ha vore Gudbrandsdalskappleik i Vågå kulturhus på vårparten i 2020, og det har vore gjort fleire forsøk på å få det til innimellom, men koronapandemien har hindra alle forsøk.