Roger tek mopeden så langt det går, og går timesvis etter storfisken

Totningen Roger Myhrvold har fiska i Skjåk-fjella i «alle år», og brukar veker og månader på jakt etter storfisken. – En må vara litt gæærn, å gjøra det en drømmer om.

Moped: Roger Myhrvold har seterlagra moped. Den brukar han så langt vegen går, men det er føtene som er det fremste framkomstmiddelet for storfiskaren som likar seg så godt i Skjåk at han gjerne tek fri frå arbeid ein månad utan løn for å dyrke lidenskapen sin.   Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Roger Myhrvold frå Raufoss er truleg betre kjent i fjellet i Skjåk enn dei fleste skjåkværar. Det finst knapt eit vatn han ikkje har fiska i, men dei må ligge høgt.