Gebursdagsfeiring med ein smak av fjellet

Lom jeger og fisk inviterte alle som var på Bergom laurdag til å feire 150-årsjubileumet til Norges Jeger- og fiskerforbund.

Gebursdag: Leiar i Lom jeger og fisk, Jørgen Vole, kunne gle seg over ei vellykka gebursdagsfeiring på Bergom laurdag.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Leiar i Lom jeger og fisk Jørgen Vole kunne fortelja at dei hadde nok mat til dei som ville ha, og skrytte av kokkane Jehans Bakke, Knut og Tone Vole, Jeanette Schakenda og Ola Rossehaug.