Vågå manglar bøsseberarar til TV-aksjonen

Sundag går årets TV-aksjon av stabelen.
Nyheiter

Sundag 24. oktober er det tid for det som blir kalla årets mest meiningsfulle spasertur. Da skal nemleg bøsseberarar ut å gå å skaffe pengar til årets TV-aksjon. I år skal pengane gå til Plan og deira arbeid for å få slutt på barneekteskap.

Vågå er ein av kommunane som framleis ikkje har nok bøsseberarar. Ta kontakt med Inger Kari Sæta på friviljugsentralen om du vil med å bidra.