Rekordmange overnattingar i Lom

I perioden januar-august 2021 hadde Lom 147.910 gjestedøgn.

Visit Jotunheimen: Det er to fulltidstilsette i Visit Jotunheimen AS: Marit Tangvik og Mari Arnøygard Wedum.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det er ein auke på 8,4 prosent, samanlikna med dei same månadene i 2019 – og 26 prosent auke samanlikna med korona-året 2020.