Kommunedirektøren gjekk inn som pleiemedhjelpar

Kommunedirektør i Skjåk, Ivar Bø, tek oppgåva med å bli kjend i avdelingane i kommunen på alvor. Nyleg gjekk han inn som pleiemedhjelpar.

Klar for vakt: Kommunedirektør Ivar Bø som pleiemedhjelpar saman med sjukepleiar Anette Thoresen. Her på seinvakt på Skjåkheimen, før han drog på dagvakt i heimesjukepleien, båe deler for å bli kjend med kvardagen innan pleie og omsorg.   Foto: Edel Kveen

Nyheiter

Ivar Bø vart tilsett som kommunedirektør i Skjåk i april 2019. Som eit ledd i arbeidet med å bli kjend i dei ulike avdelingane tok han altså på seg arbeidsantrekk og tok steget ut i pleie og omsorg nyleg.