19 søkjarar til spennande NAV-stilling i Lom og Skjåk

Heile 19 søkjarar, 14 kvinner og 5 menn, har søkt den nyoppretta, faste stillinga som jobbspesialist ved NAV-kontoret i Lom og Skjåk.

Populær stilling: Det er stor konkurranse om den nyoppretta stillinga som «Jobbspesialist» ved NAV-kontoret i Lom og Skjåk.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Mange gode søkjarar, det er det ikkje tvil om, kommenterer ein nøgd Bjarte Rossehaug, leiar ved NAV-kontoret i Lom og Skjåk.