Ynskjer å setja opp minnesmerke ved Aura

Sigmund Haugom ynskjer å setja opp ei støtte ved Aura i Skjåk, som ei hylling til alt elva og staden står for.

Industrikultur: Det gamle kraftverket i Aura står der i dag, nesten intakt.  Foto: Privat foto

Nyheiter

Haugom har søkt Skjåk kommune om tilskot til prosjektet.