112.000 til etablerar i Skjåk

Margrete Morken har søkt Skjåk kommune om etablerarstipend.

Etablerar: Margrete Morken har etablert selskapet «Morken trening og friskliv». Her er ho fotografert saman med mannen Sondre Bøje i samband med ei sak om drifta av det nye treningssenteret.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Morken har etablert eit eige selskap som skal ta over Skjåk treningssenter: «Morken trening og friskliv».