Fylkesvaraordførar Aud Hove:

Skuffa over manglande opplandsrepresentasjon, men meiner regjeringsskiftet er ein restart for disktrikta

Fylkesvaraordførar Aud Hove (Sp) kallar regjeringsskiftet ein restart for distrikta, og vil ha attende Oppland og Hedmark

Innlandet: Innlandet består av 46 kommunar over eit stort geografisk område.  Foto: Innlandet fylkeskommune

Nyheiter

Etter regjeringsskiftet har det vorte retta eit stort fokus på dei nye fylka Viken og Troms og Finnmark. At desse ser ut til å gå mot ei oppløysing, verkar klart. Men kva med Innlandet?