– Hesten er ein av dei beste terapeutane eg veit om

Irene Aabakken Damstuen brukar hesten i vekst og læring for å gje folk auka livskvalitet og kjensle av meistring.

Meistring: Irene Aabakken Damstuen starta opp med Stallen det gode livet, der ho brukar hestane for å gje klientane auka livskvalitet og ei kjensle av meistring. – For meg er det betre å hjelpe folk på denne måten enn å sitje å prate med dei. Å kunne setje grenser for eit stor dyr som hest, gjev stor meistringsfølelse, seier ho. 

Nyheiter

Hesten betyr mykje for Irene Aabakken Damstuen.