Å vera to om alt er viktig på ein plass som Raubergstulen

– Det gjeld å sjå framover, seier Ida og Amund Mundhjeld.

Vertskapet: Ida og Amund Mundhjeld stortrivst som vertskap på Raubergstulen. Rett bak dei skal den nye spisesalen setjast opp.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Vertskapet på Raubergstulen har lagt bak seg, som dei fleste andre i reiselivs-Noreg, ein utfordrande periode på grunn av pandemien.