– Eg tenkjer det er framsynt å gå attende i tid. Eg vil gjerne attende til det gode og gamle

– Kanskje var det godt for oss alle at pandemien kom? Vi må ikkje bruke og kaste så mykje, vi må attende til det gode og gamle.

Viktig: – Eg tenkjer det er viktig å skape arbeidsplassar for å halde liv i distriktskommunane våre. Personleg, dersom eg skal tenkje på meg sjølv, så tykkjer eg det er viktig å gjera det eg har lyst til.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Gudrun Ramstad på Nordigard Ramstad tek imot oss med eit breitt smil. Vi har invitert oss sjølve, og blir møtt med nysteikte vaflar og glovarm kaffe.