Vil nominere bunadsbruken i Noreg til Unesco si liste over Immateriell Kulturarv: – Kjenslene for bunaden er stor

– Bunadstradisjonen vår, både den allmenne bruken og kunnskapen om tilverknad, fortener anerkjenning både nasjonalt og internasjonalt.

Bunadstradisjon til Unesco: – Vi vil vise det internasjonale samfunnet at vår levande bunadstradisjon er verdifull og verdt å vidareføre, seier Linda Aaboen, Kjærsti Gangsø og Torunn Elise Kveen i Studieforbundet kultur og tradisjon. Nå håpar dei på hjelp frå folk i Nord-Gudbrandsdalen og inviterer til eit ope møte på Hjerleid handverksskule på Dovre om bunad og bunadsbruk. Her håpar dei på innspel som dei kan ta med seg inn i søknadsprosessen til Unesco.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det seier Kjærsti Gangsø, dagleg leiar i Studieforbundet kultur og tradisjon i Vågå.