Seks søkjarar vil vikariere som innkjøpskonsulent

Tre kvinner og tre menn har søkt på vikariat som innkjøpskonsulent for felles innkjøpskontor i Nord-Gudbrandsdalen. Arbeidsstad er Vågå kommune.
Nyheiter

Desse har søkt på stillinga: