Gedigen konstruksjon på plass i Bismo

Glasopor får i desse dagar montert eit stort transportband som skal effektivisere drifta i fabrikken.

Småe: Inge Gjerdet, Svein Erling Storlien og fabrikksjef Ole Vegard Wang blir småe nedved den nye konstruksjonen på Glasopor i Bismo.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

I dag blir glasopor køyrt ut frå fabrikken med hjullastar. Om få veker vil transporten ut gå opp til vel 15 meter over bakken.