Kyrkja overtek prestebustadene

Den norske kyrkja overtek prestebustadene og tomtene i Lom og Skjåk frå Opplysningsvesenets fond (OVF).

Lom prestegard: Kyrkja overtek 145 prestebustader og 193 tomter, mellom dei «prestgardane» i Lom og Skjåk.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Regjeringa har avgjort at kyrkja overtek 145 prestebustader og 193 tomter, mellom dei «prestgardane» i Lom og Skjåk.