Psykisk helse er ein del av kvardagen

Ungdomsskulane i Lom og Vågå markerte denne veka Verdsdagen for psykisk helse.

Gule lappar: Svara elevane kom med på gule lappar skal følgjast opp på skulen.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Elevane som har arbeidslivsfag som valfag i Lom hadde baka horn til alle elevane som eit trivselstiltak i langfri torsdag. Skulehelsetenesta, psykisk helseteneste og kommunepsykologen var på plass, og mingla blant elevane.