– Vi ynskjer fleire smedar rundt essa og ambolten

Vågå Smelag er i gang att etter ei pandemiroleg tid. Nå ynskjer dei fleire deltakarar rundt essa.

Ved ambolten: Vågå Smelag er ein aktiv liten klubb som ynskjer fleire deltakarar. Desse seks møtte opp fyrste kvelden for i haust. Frå venstre står Steinar Sveen, Amund Haugen, Jon Sanden, Asbjørn Visdal, Per Stabell og Joakim Dagsgard.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Pandemien har ført til at dørstokkmila har vorte lengre, seier Per Stabell i Vågå Smelag.