Kulturminnefondet får 50 prosent fleire søknader – på topp ligg Innlandet 

Talet av dei som ynsker å sette i stand sine kulturmiljø har auka kraftig i 2021. Kulturminnefondet har så langt i år fått 50 prosent fleire søknadar enn på same tid i fjor. 

Auke: Direktør Simen Bjørgen skriv at pandemien kan ha vore medverkande årsak til auken av søknadar til Kulturminnefondet.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Hittil er det søkt om 455 millionar kroner til 1.572 prosjekt, mot 329 millionar kroner til 1.234 tiltak i hele 2020.