Etterlyser tilbod frå det offentlege:

Vil ha att styrketreningsrommet

– Vi blir eldre, og det offentlege legg opp til at vi skal bu lengst mogleg heime. Da må det offentlege også legge til rette for at vi kan halde oss i form.

Aktiv: Odd Jakobsen tek initiativ til å få med godt vaksne på ulike aktivitetar, som diskgolf, men etterlyser eit betre tilbod frå det offentlege.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Odd Jakobsen har tidlegare vore fysioterapeut i Lom og Skjåk. Han veit godt kva som skal til for å halde kroppen i best mogleg form, lengst mogleg.